Employee Birthday Filters

This product is no longer available.


Search / Filter employees with birthday criteria


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Mô đun "Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh" được phát triển hỗ trợ tìm kiếm nhân viên theo tiêu chí ngày/tháng/năm sinh.

Tính năng nổi bật

 • Tìm kiếm Nhân viên thông qua tiêu chí ngày sinh

  • Tìm kiếm nhân viên thông qua ngày sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào ngày mùng 5, ...
  • Tìm kiếm nhân viên thông qua tháng sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào tháng 5, ...
  • Tìm kiếm nhân viên thông qua năm sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào năm 1980, ...
 • Bộ lọc được Xác định trước

  • Sinh nhật trong tuần này
  • Sinh nhật trong tuần trước
  • Sinh nhật trong tuần tới
  • Sinh nhật trong tháng này
  • Sinh nhật trong tháng trước
  • Sinh nhật trong tháng tới

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise