Inventory Backdate

This product is no longer available.


Total solution for backdate stock & inventory operations


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Trong Odoo, khi bạn thực hiện các hoạt động tồn kho và kiểm kê như xác nhận chuyển kho, điều chỉnh hàng tồn kho, tạo phế liệu, Odoo sẽ tự động áp dụng ngày và giờ hiện tại cho việc di chuyển.
 • Điều này gây bất tiện cho người dùng nếu như muốn nhập dữ liệu ngày tháng trong quá khứ. Ví dụ: khi bạn đang nhập dữ liệu cho các hoạt động trước đây hoặc khi bạn bắt đầu triển khai Odoo mới yêu cầu dữ liệu từ quá khứ. Module này giúp bạn nhập các dữ liệu quá khứ một cách dễ dàng

Tính năng nổi bật

Ứng dụng hỗ trợ bạn cập nhật lại ngày nhập dữ liệu trong các tình huống sau:

 • Dịch chuyển Kho: Khi xác nhận một dịch chuyển kho, một cửa sổ sẽ được mở ra cho phép bạn nhập Ngày giao nhận trong quá khứ vào. Ngày mặc định là thời điểm tạo các dịch chuyển
 • Điều chỉnh hàng tồn kho: Khi xác nhận một điều chỉnh hàng tồn kho, một cửa sổ sẽ được mở ra cho phép bạn nhập Ngày giao nhận trong quá khứ vào.
 • Yêu cầu phế liệu: Khi xác nhận yêu cầu đưa sản phẩm bất kỳ vào kho phế liệu từ một Dịch chuyển kho hoặc Yêu cầu phế liệu độc lập, một cửa sổ sẽ được mở ra cho phép bạn nhập Ngày nhập kho trong quá khứ vào.

Ngày giao nhận này cũng sẽ được sử dụng là ngày ghi sổ kế toán nếu sản phẩm được cấu hình với tính năng định giá tồn kho tự động Hỗ trợ tất cả các phương pháp định giá tồn kho có sẵn trong Odoo

 • Giá tiêu chuẩn
 • Giá trung bình
 • Định giá tồn kho bằng FIFO

Phân quyền

Theo mặc định, chỉ người dùng nằm trong nhóm “Quản lý Kho/ Quản trị viên” mới có thể thực hiện thao tác này. Những người dùng khác phải được cấp quyền mới sử dụng tính năng này.

Một số vấn đề tồn đọng

 • Vì trường ngày tháng trên Bút toán sổ nhật ký không có múi giờ nên thường Ngày giao nhận lùi ngày sẽ không theo múi giờ của khách hàng. Điều này có thể gây ra sự khác biệt trực quan giữa ngày trong dịch chuyển kho và ngày kế toán. Vấn đề này có thể giải quyết như sau:
  • Giả sư múi giờ của bạn là UTC+7
  • Xác nhận dịch chuyển kho từ 00:00 đến 07:00 theo múi giờ dịa phương bạn
  • Đi đến Bút toán sổ nhật ký và bạn có thể thấy ngày trên bút toán sổ nhật ký có thể sớm hơn một ngày so với ngày giao nhận trên dịch chuyển kho

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise