Partner Info on Lot/Serial

  • Odoo Version

254,000 ₫ 254,000 ₫ 254000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Provide Customer / Vendor info on a Lot/Serial


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Thêm thông tin khách hàng, nhà cung cấp và vùng sử dụng thiết bị theo Số Serial

Tính năng chính

  • Khi sản phẩm xuất kho, nếu Địa điểm đích là kiểu Địa điểm khách hàng thì khi xác nhận dịch chuyển sẽ cập nhật Tên khách hàng và vùng sử dụng sản phẩm
  • Khi sản phẩm nhập kho, nếu Địa điểm nguồn là kiểu Địa điểm nhà cung cấp thì khi xác nhận dịch chuyển sẽ cập nhật Tên nhà cung cấp
  • Nếu sản phẩm kiểu Drop ship, cạp nhật tên Nhà cung cấp và Tên khách hàng trên quản lý số Seri

Ấn bản được hỗ trợ

  • Ấn bản Community
  • Ấn bản Enterprise