Sales CRM Follower Access Rights

  • Odoo Version

1,266,000 ₫ 1,266,000 ₫ 1266000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow followers to read and post message on lead/quotation/sales order


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đu cung cấp quyền truy cập cho những người theo dõi tài liệu quyển đọc, gửi tin nhắn và bình luận với những người thuộc nhóm "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình". * Tiềm năng / Cơ hội * Báo giá * Đơn hàng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise