Sales - Sales Teams Advanced

This product is no longer available.


Integrate Sales application with Sales Teams Advanced


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Mô-đun này mở rộng ứng dụng Bán hàng (sale_management) với nhiều đội bán hàng được thiết lập bởi mô-đun Nhóm bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced), giúp các doanh nghiệp cho thể xây dựng, phân chia quản lý các đội bán hàng theo nhu cầu.

Tính năng nổi bật

 • Cải thiện quyền truy cập của ứng dụng Bán hàng
 • Thêm các bộ lọc và nhóm theo khu vực bán hàng, đội trưởng bán hàng, quản lý khu vực bán hàng cho Báo cáo bán hàng & Hóa đơn trong mô-đun Bán hàng
 • Cung cấp tính năng phân cấp bán hàng phù hợp hơn cho doanh nghiệp, việc phân cấp này sẽ giúp bảo mật thông tin bán hàng theo từng đội nhóm, khu vực.

Các doanh nghiệp có đội bán hàng đông đảo sẽ có nhu cầu chia đội bán hàng thành các đội, theo khu vực. Vì vậy, mô-đun này sắp xếp lại các nhóm phân quyền trong ứng dụng Bán hàng như sau:

 1. Nhóm truy cập
  • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Đây là nhóm mặc định trong Odoo.
  • Bán hàng / Trưởng đội bán hàng: Nhóm truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình
  • Bán hàng / Giám đốc khu vực: Nhóm truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng / Đội trưởng bán hàng
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: Đây là nhóm mặc định trong Odoo. Bây giờ nó kế thừa Bán hàng / Người quản lý khu vực thay vì Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình
  • Bán hàng / Quản trị viên: Đầy đủ quyền truy cập đến ứng dụng Quản lý bán hàng.
 2. Chính sách bảo mật
  • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Chỉ xem được các thông tin ở ứng dụng bán hàng của mình
  • Bán hàng / Trưởng đội bán hàng: Xem/chỉnh sửa các thông tin về phần bán hàng trong nhóm/khu vực mà mình quản lý
  • Bán hàng / Giám đốc khu vực: Xem/sửa/tạo/xóa các thông tin về phần bán hàng trong nhóm/khu vực mà mình quản lý
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: Đầy đủ quyền, trừ phần cấu hình trong ứng dụng Bán hàng
  • Bán hàng / Quản trị viên: Đầy đủ quyền, bao gồm cả phần cấu hình trong ứng dụng Bán hàng

Ghi chú

Để tích hợp Bán hàng và CRM, bạn cũng có thể tham khảo module CRM - Đội bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced_crm): https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_sales_team_advanced_crm

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise