Stock Block Quantity

This product is no longer available.


This module is used to block more done quantity than the initial demand on the stock picking


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Nhiều doanh nghiệp không muốn xảy ra tình trạng số lượng hàng hoàn tất trên phiếu kho nhiều hơn số lượng nhu cầu ban đầu, nhằm hạn chế các tình huống như:

  • Kho không đủ chỗ chứa (ví dụ với những mặt hàng cồng kềnh)
  • Phát sinh chi phí tồn kho cho các sản phẩm thừa
  • Nguy cơ hư hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển (ví dụ với những mặt hàng quan trọng, giá trị cao)
 • Mô-đun này giúp doanh nghiệp lựa chọn cho phép hoặc chặn các phiếu kho có số lượng hàng được giao nhiều hơn số lượng nhu cầu ban đầu

Tính năng nổi bật

 • Sau khi cài đặt mô-đun này, trong phần thiết lập của phân hệ Kho vận sẽ xuất hiện thêm ô tích `Cho phép xử lý vượt quá số lượng nhu cầu` trong mục `Kiểu giao nhận`, giúp người dùng cho phép hoặc chặn các dịch chuyển có số lượng sản phẩm "Hoàn thành" lớn hơn số lượng "Nhu cầu".
 • Khi bỏ chọn ô tích này, nếu người dùng nhập số lượng "Hoàn thành" lớn hơn số lượng "Nhu cầu" ban đầu trên phiếu kho, hệ thống sẽ báo lỗi, không cho phép xác nhận dịch chuyển đó.
 • Tính năng này có thể áp dụng cho các Kiểu hoạt động khác nhau như Giao hàng, Dịch chuyển Nội bộ, Sản xuất

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise