Regenerate Account Analytic Lines

  • Odoo Version

2,576,000 ₫ 2,576,000 ₫ 2576000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Adjust Account Analytic Lines for Posted Journal Items


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Mặc định, khi bút toán đã vào sổ bạn sẽ không thể thêm hoặc điều chỉnh tài khoản quản trị cho các phát sinh, do đó bạn cũng không thể tạo lại các phát sinh kế toán quản trị cho chúng.

Giải pháp

Mô-đun này cung cấp menu Tạo lại Phát sinh Kế toán Quản trị ở giao diện form và danh sách của phát sinh kế toán. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều phát sinh, sau đó bấm vào menu này. Khi Popup được mở ra, người dùng chọn tài khoản kế toán quản trị, thẻ TK kế toán quản trị và bấm xác nhận. Hệ thống sẽ tự động tạo lại các phát sinh toán kế toán quản trị cho các phát sinh kế toán đã được chọn.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise