Payroll By Administrative Regions

  • Odoo Version

5,128,000 ₫ 5,128,000 ₫ 5128000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate the Payroll app and the Administrative Region app for applying administrative rules for salary and employee contribution calculation.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Module này tích hợp ứng dụng Bảng lương và ứng dụng Quản lý Vùng Hành chính để giới hạn lương tối thiểu và các khoản đóng góp từ lương tối thiểu/tối đa theo quy tắc vùng hành chính.

Tính năng nổi bật

  1. Lương tối thiểu vùng
  2. Đóng góp tối thiểu / tối đa theo vùng đối với các khoản đóng góp trích từ lương (vd: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, v.v.)

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise