Employee Seniority

 • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Keep track of employee's service history in your company


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Dựa trên dữ liệu hơp đồng, module này cho phép bạn theo dõi toàn bộ thâm niên công tác của nhân viên (vd: ngày vào công ty, ngày rời công ty, thay đổi chức vụ, thay đổi phòng ban, số năm thâm niên, v.v.) trong công ty của bạn

Tính năng chính

 1. Nhân viên có thể xem lịch sử làm việc của chính mình qua thời gian
 2. Người quản lý có thể xem lịch sử làm việc của cấp dưới của mình qua thời gian
 3. Cán bộ Nhân sự xem và phân tích được toàn bộ dữ liệu thâm niên công tác của nhân viên toàn công ty
 4. Các giao diện dang pivot, danh sách, đồ thị cho phép phân tích đa chiều
 5. Dữ liệu thâm niên công tác cũng khả dụng ở hồ sơ nhân viên để các ứng dụng khác có thể truy cập. Ví dụ: quy tắc lương có thể lấy dữ liệu này bằng:
  • employee.employee_seniority_ids: để lấy dữ liệu các bản ghi thâm niên qua các hợp đồng
  • employee.seniority_years: để lấy số năm thâm niên (bao gồm cả thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.seniority_months: để lấy số tháng thâm niên (bao gồm cả thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.non_trial_seniority_years: để lấy số năm thâm niên (KHÔNG bao gồm thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.non_trial_seniority_months: để lấy số tháng thâm niên (KHÔNG bao gồm thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.first_contract_date: để lấy ngày vào công ty của nhân viên, cũng chính là ngày bắt đầu của hợp đồng đầu tiên
  • employee.first_non_trial_contract_date: để lấy ngày bắt đầu của hợp đồng chính thức đầu tiên
  • employee.termination_date: ngày nhân viên nghỉ việc, cũng chính là ngày kết thúc của hợp đồng cuối cùng
  • etc
 6. Các bộ lọc nhân viên mới: Tuyển dụng trong 30 ngày qua, Tuyển dụng năm ngoái, Tuyển dụng năm nay, Nghỉ việc trong 30 ngày qua, Nghỉ việc năm ngoái, Nghỉ việc năm nay, v.v.

Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=0mdrw_PIx2A

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise