Inventory Adjustment with Cost Price

  • Odoo Version

2,664,000 ₫ 2,664,000 ₫ 2664000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Inventory Adjustment with Cost Price


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Kiểm kê kho với giá vốn khi số lượng đã đếm nhiều hơn số lượng thực tế trong kho

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise