Vietnam - Internal Transfer

  • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow users to use intermediary account or not when making Internal Transfer


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Chuyển tiền nội bộ kế toán Việt Nam

  • Module này cho phép người dùng sử dụng tài khoản trung gian hoặc không khi thực hiện Chuyển tiền nội bộ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise