Vietnam - E-invoice

  • Odoo Version

2,664,000 ₫ 2,664,000 ₫ 2664000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Provide localization tools to handle E-invoice according to Vietnam rules


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp công cụ bản địa hóa để xử lý hóa đơn điện tử theo quy định của Việt Nam.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise