Vietnam - Overtime Payroll with Accounting

  • Odoo Version

504,000 ₫ 504,000 ₫ 504000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Overtime Payroll & Vietnam Accounting Integration


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Tích hợp Bảng lương tăng ca với Kế toán Việt Nam

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community