Mail Show Recipients

  • Odoo Version

264,000 ₫ 264,000 ₫ 264000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allows displaying email recipients in the email body


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Vấn đề

Mặc định, khi gửi tin hệ thống sẽ gửi một email thông báo cho tất cả những người theo dõi nhưng họ sẽ không biết email này được gửi cho những người nào khác. Giải pháp --------- Module này cho phép những người theo dõi nhận được email sẽ biết được email được gửi cho những ai. Ấn bản được Hỗ trợ ================== 1. Ấn bản Community 2. Ấn bản Enterprise