Recurring Pricelist

  • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Recurring Pricelist every month or year


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

Mô-đun này cho phép bạn cấu hình một quy tắc bảng giá lặp lại định kỳ: - Chu kỳ lặp lại có thể là hàng tháng hoặc hàng năm. - Nếu chu kỳ là hàng tháng, bạn có thể chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho mỗi tháng. - Nếu chu kỳ là hàng năm, bạn có thể chỉ định ngày/tháng bắt đầu và ngày/tháng kết thúc cho mỗi năm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise