Reversed Invoice Line

  • Odoo Version

2,576,000 ₫ 2,576,000 ₫ 2576000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Know refund lines being reversals of invoice lines of original invoices


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Phân hệ này cho phép liên kết các dòng hoàn tiền với các dòng hóa đơn gốc.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise