Sales Order Product Duplication Warning

  • Odoo Version

1,266,000 ₫ 1,266,000 ₫ 1266000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Show warning on product duplication (appearing more than 1 time) on the same sales order


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này: 1. Hiển thị cảnh báo trùng lặp sản phẩm cho cùng một đơn bán (được chọn nhiều hơn 1 lần trên cùng đơn bán) trên giao diện form của đơn bán 2. Cung cấp bộ lọc để trợ giúp người dùng tìm kiếm các đơn bán / báo giá mà có chứa các sản phẩm bị trùng lặp 3. Kích hoạt/Vô hiệu tính năng này đối với từng sản phẩm cụ thể, cấu hình được trên giao diện form của sản phẩm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise