Sale Project Technician

  • Odoo Version

264,000 ₫ 264,000 ₫ 264000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Assign the Tech Lead for project and grant permission to read the sales order and sales order lines.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Cho phép chủ nhiệm dự án chỉ định một người dùng là kỹ thuật viên trưởng (Tech lead) phụ trách dự án.
  • Cấp quyền cho Tech Lead đó được đọc đơn bán và dòng chi tiết đơn bán liên quan đến dự án đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise