Facebook: Convert Long-lived Token

  • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Convert access token from 1h to 60 days token


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Trong trường hợp app Facebook của bạn chưa được xác minh mà chưa có quyền truy cập lấy thông tin của Page. Bạn sẽ sử dụng Access Token trên "Trình khám phá API Đồ thị" nhưng chỉ có hiệu lực trong 1h. Vì vậy, Module này cho phép bạn chuyển đổi mã truy cập ngắn hạn (1h) sang mã dài hạn (60 ngày) để sử dụng liên tục

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise