Stock Specific Identification & Landed Costs

  • Odoo Version

2,664,000 ₫ 2,664,000 ₫ 2664000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow landed costs can be applied for products with automated inventory valuation and specific identification costing method


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này cho phép chi phí về kho có thể được áp dụng cho các sản phẩm sử dụng định giá hàng tồn kho tự động và phương pháp thực tế đích danh

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise