Stock Specific Identification

  • Odoo Version

7,996,000 ₫ 7,996,000 ₫ 7996000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Specific Identification Inventory Valuation method addition


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Bổ sung phương pháp định giá tồn kho Thực tế Đích danh

Demo: https://youtu.be/mM7GNu-0gm0

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise