Survey Exam

  • Odoo Version

5,090,000 ₫ 5,090,000 ₫ 5090000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Create exam using survey.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng nổi bật

Module này cho phép:

  • Tạo ngân hàng câu hỏi
  • Tạo khảo sát từ ngân hàng câu hỏi
  • Cho phép tạo ngân hàng câu hỏi từ các câu hỏi có sẵn của một khảo sát bất kỳ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise