HR Recruitment Website Editor

  • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow Website Editors Edit Recruitment post on Website


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này tạo thêm 2 tùy chọn setting giúp Web cho Website / Editor and Designer có thể sửa bài đăng tuyển của HR trên website. Nếu chọn cho Website thì sẽ sẽ cho phép Website / Editor and Designer có thể sửa ở Website cụ thể dựa vào setting. Ví dụ, Website 1 được bật và Website 2 thì không, Website / Editor and Designer chỉ có thể sửa bài đăng ở Website 1, còn ở Website 2 thì không. Lựa chọn thứ 2 là cho phép sửa dựa trên company. Nếu muốn bật cho Website, hãy tìm ở Website Setting, có tên là 'Website Editors Edit HR Post For Website'. Nếu muốn bật cho company, hãy tìm ở Recruitment Setting ở mục Job Posting, có tên là 'Website Editors Edit HR Post For Company'.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise