Warranty Management

This product is no longer available.


Manage product warranty policies and warranty claims.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Mô-đun này quản lý các chính sách bảo hành & quy trình yêu cầu bảo hành và cho phép khai báo các chính sách bảo hành áp dụng cho từng sản phẩm.
 • Các chính sách bảo hành có thể áp dụng theo khoảng thời gian bảo hành hoặc các mốc hoạt động của sản phẩm.
 • Cho phép quản lý quy trình yêu cầu bảo hành: Tạo mới yêu cầu, đánh giá tình trạng, xác nhận hoặc từ chối bảo hành, hoàn thành bảo hành.

Tính năng nổi bật

 • Thiết lập chính sách bảo hành trên form sản phẩm:
  • Theo mốc thời gian (24 tháng, 36 tháng...)
  • Theo mốc hoạt động của sản phẩm (1000 giờ, 2000 km...)
  • Tự động tính toán ngày hết hạn bảo hành
 • Tra cứu thông tin bảo hành theo số lô/sê-ri: * Tra cứu thông tin sản phẩm * Kiểm tra ngày hết hạn bảo hành
 • Tích hợp bảo hành với sửa chữa:
  • Tạo lệnh sửa chữa ngay trên giao diện bảo hành
  • Tra cứu lịch sử sửa chữa của bảo hành
 • Phân tích, báo cáo bảo hành theo nhiều tiêu chí: đối tác, sản phẩm, tình trạng bảo hành, số lô/sê-ri...

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise