Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Đội Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

1.201.000 ₫ 1.201.000 ₫ 1201000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Fleet Operation Revenue with Accounting integration


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Integrate the module 'Fleet Operation Accounting' and the module 'Fleet Revenue Accounting' to manage vehicle trips' revenue in Accounting

Key Features

  1. Manage vehicle trips' revenue in accounting
  2. Invoice customers according to the revenue of the trips (generate customer invoices from trips)
  3. Allocate customer invoices to existing trips for trip and vehicle revenue analysis
  4. Analyse your trips revenue with accounting
  5. Analyse your trips revenue with analytics accounting

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition