Số hóa đơn giá trị gia tăng

  • Phiên bản Odoo

259.000 ₫ 259.000 ₫ 259000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

An additional number for invoice


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

A new field 'Legal Number' has been added to the invoice model to allow users to:

  • Input an additional invoice number for legal purpose
  • Search invoice by legal number

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition