Sự kiện cho Học trực tuyến

  • Phiên bản Odoo

2.755.000 ₫ 2.755.000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Organize eLearning courses using event


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What does it

This module use event to organize and manage eLearning courses. Track trainers and trainees per event.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition