Thông tin đối tác trên đơn sửa chữa

  • Phiên bản Odoo

259.000 ₫ 259.000 ₫ 259000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Update Repair Order's Customer when select lot/serial number


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What is does

Update Repair Order's Customer when select lot/serial number

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition