Tùy chỉnh Chi Tiêu

  • Phiên bản Odoo

2.614.000 ₫ 2.614.000 ₫ 2614000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Create invoice from hr expense


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

Allows you to customize some of the information when create expense

  1. Allow to choose the vendor on the expense form
  2. Allow to encode expense entries as vendor bills
  3. Allow the user to choose taxes on expense declarations

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition