Warranty Purchase Stock

  • Phiên bản Odoo

1.201.000 ₫ 1.201.000 ₫ 1201000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add warranty informations from Purchase Order Line to Stock Move Line.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • This module depends on to_warranty_purchase and to_warranty_stock modules.

  • When validating stock picking of a purchase order:
    • Bring warranty policies from the purchase order Line to Stock Move Line.
    • Update warranty start date and purchase order informations for Lot / series