Mail Template Multilingual Fix

This product is no longer available.


Fix mail templates for multilingual


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Các mẫu email dưới đây cung cấp một đoạn code mà không hỗ trợ đa ngôn ngữ như tiếng Việt chẳng hạn.

  • mail_notification_light
  • mail_notification_paynow

Các mẫu này chứa đoạn code sau .. code:: html

<span style="font-size: 10px;">Your <t t-esc="model_description or 'document'"/></span><br/>

Rõ ràng là đoạn code này không hỗ trợ đa ngôn ngữ vì nó luôn luôn tạo ra kết quả là "Your Document" hay khi dịch ra tiếng Việt sẽ là "Của bạn Tài liệu", trong khi kết quả mong đợi ở tiếng Việt phải là "Tài liệu của bạn".

Module này điều chỉnh lại 2 mẫu email nói trên bằng cách loại bỏ "Your " để thành

<span style="font-size: 10px;"><t t-esc="model_description or 'document'"/></span><br/>

Điều này là hoàn toàn chấp nhận được trong mọi trường hợp vì nó sẽ chỉ tạo ra đoạn văn bản "Tài liệu" thay vì "Của bạn Tài liệu"

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise