Dịch vụ tích hợp OpenERP!

Tích hợp hệ thống OpenERP của bạn với các hệ thống khác để tăng cường quản lý và tự động hóa dễ dàng hơn. Ví dụ, OpenERP tích hợp cùng trang web thương mại điện tử của bạn dữ liệu sẽ đồng bộ hóa giữa 2 hệ thống và nhiệm vụ bán hàng được tự động hóa và cải thiện

Triển khai ERPOnline

Dịch vụ tích hợp OpenERP

Bạn nhận được gì sau khi tích hợp

Sau khi tích hợp OpenERP với những website thương mại điện tử của bạn, tất cả dữ liệu từ website sẽ được đồng bộ hóa với OpenERP, để tự động xử lý các đơn hàng.

Nhiều kênh

Bạn có nhiều điểm bán lẻ, nhiều shop trực tuyến? Đừng lo lắng, chúng tôi có thể tích hợp, supporting multi-instances, tất cả, hỗ trợ đa nền tảng, nhiều cửa hàng điện tử, đa tiền tệ, đa ngôn ngữ,..v..v

Đồng bộ hóa

Không cần thêm thủ công nhiều dữ liệu vào hệ thống ERP. Tất cả danh mục sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, mức tồn kho, vận chuyển, tracking number, hóa đơn, v..v.. sẽ được tự động đồng bộ hóa với hệ thống ERP. Do đó giảm khối lượng công việc và lỗi của con người, tăng thời gian phản hồi của bạn với khách hàng!.

Tự động hóa thanh toán

Định nghĩa phương thức thanh toán(thẻ tín dụng, chuyển khoản), khả năng tự động hóa quy trình công việc trong OpenERP (xác thực đơn hàng, xác thực hóa đơn,v.v.). Chẳng hạn, một đơn đặt hàng bằng thẻ tín dụng sẽ được tự động tạo hóa đơn với trạng thái là đã "trả".

Mở rộng

Xây dựng với một nền tảng mạnh mẽ và hiệu quả, hệ thống có khả năng kế thừa và sửa đổi dễ dàng từ những phần mở rộng riêng biệt theo yêu cầu.

Quy trình làm việc cơ bản sau khi tích hợp ?

Dịch vụ tích hợp OpenERP