Overtime Timesheet Approval

  • Odoo Version

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Technical module to bridge Overtime Timesheet and Timesheet Approval modules


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module kỹ thuật làm cầu nối giữa module Chấm công tăng ca và Duyệt chấm công để loại trừ các chấm công không được duyệt ra khỏi giờ tăng ca

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise