Helpdesk CRM Integration

  • Odoo Version

2,463,000 ₫ 2,463,000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Helpdesk CRM Integration


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Mô-đun này tích hợp ứng dụng Trung Tâm Hỗ Trợ và Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM) để tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ khách hàng

Tính năng nổi bật

  • Tạo Phiếu hỗ trợ mới và gắn nó vào Cơ hội
  • Chuyển đổi Tiềm năng/Cơ hội thành Phiếu hỗ trợ
  • Từ phần Phiếu hỗ trợ, có thể chọn hoặc tạo mới 1 Tiềm năng/Cơ hội để gắn vào chính phiếu đó
  • Bổ sung thông tin Tiềm năng/Cơ hội vào báo cáo của Phiếu hỗ trợ để thống kê được số lượng Phiếu hỗ trợ gán với từng Tiềm năng/Cơ hội

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise