Survey Results Recomputation

  • Odoo Version

2,463,000 ₫ 2,463,000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Recompute answer score of results of survey.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Đôi khi việc tính điểm của các câu trả lời bị sai với lý do các thiết lập trước đó trên survey bị sai. Khi đó, chúng ta cần điều chỉnh lại các câu trả lời trên form Khảo sát và tính toán lại điểm của các kết quả đã hoàn thành trước đó. Mô đun này cung câp thêm một nút trên form Khảo sát để tính toán lại điểm của các kết quả đã có sau khi điều chỉnh lại Khảo sát.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise