Sales Confirmation Backdate - Online Proposals

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Fix the problem when both Sales Confirmation Backdate and Online Proposals are installed


Odoo Version: 11.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Khi cài đặt cả hai module Online Proposals và Sales Confirmation Backdate, khi chúng ta xác nhận đơn bán, chưa nhập backdate thì Odoo đã gửi email xác nhận cho khách hàng rồi.

Điều này dẫn đến cách hành xử không như mong đợi khi người dùng đổi ý và không xác nhận đơn nữa.

Giái pháp

Module này sẽ yêu cầu Odoo đợi cho người dùng nhập backdate xong và đơn bán thực sự đã được xác nhận thì mới gửi email.

!QUAN TRỌNG

Bạn có cần thêm module bổ sung trong các trường hợp sau đây:

  1. Sales Confirmation Backdate - Delivery Costs: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Delivery Costs. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_delivery/
  2. Sales Confirmation Backdate - Sales Timesheet: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Sales Timesheet. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_timesheet/

Nếu không, Odoo sẽ hành xử không như mong đợi nếu bạn bấm nút Xác nhận trên giao diện form của Đơn bán, sau đó đổi ý không muốn xác nhận nữa.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise