Leo Tran Những bước đầu tiên Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 447

Cài đặt phân hệ

Tất cả các chức năng của ERPOnline được bao gồm trong danh sách các phân hệ (apps/module). Một số phân hệ cốt lõi được nạp sẵn trong quá trình cài đặt ban đầu và được cập nhật trực tuyến sau đó. Những phân hệ còn lại, mặc dù chưa được cài đặt ngày từ đầu, đều có sẵn trong hệ thống và bạn có thể cài đặt chúng bất cứ khi nào. 

Trước khi cài đặt phân hệ, bạn nên kiểm tra xem có bất kỳ bản nào không? Sau đó bạn có thể cài phân hệ Quan hệ khách hàng - CRM để hoàn tất cơ sở dữ liệu của bạn

Cập nhật danh sách phân hệ (Update module list)

Sau khi login vào hệ thống, bạn vào menu Phân hệ/Cập nhật danh sách phân hệ (Update module list)

Cập nhật danh sách phân hệ

Cập nhật danh sách phân hệ

Lúc này bạn đã có được bản cập nhật mới nhất cho các phân hệ.

Cấu hình (Configuration)

Tính năng này cho phép bạn dễ dàng cài đặt các phân hệ. Sau khi cài đặt bất kỳ một phân hệ nào của ERPOnline, bạn đều có thể tìm thấy tính năng cấu hình tại menu Thiết lập (Settings)/Cấu hình (Configuration).

Nó cho phép bạn xem lại các phân hệ (module) đã cài và có thể cài thêm các tính năng bổ xung (options) cho phân hệ đó. Khi bạn vào tính năng cấu hình của một phân hệ bất kỳ, bạn có thể thấy danh sách các ô checkox, chúng là các ứng dụng đã có sẵn trong hệ thống. Cài đặt chúng rất dễ dàng bằng cách tích vào ô mà bạn muốn rồi ấn nút Apply

Cấu hình

Cấu hình

Cài đặt ứng dụng/phân hệ (Apps/Module)

Bây giờ bạn sẽ bắt đầu cài đặt một phân hệ có tên là Kế toán & Tài chính (Accounting & Finance). Kế toán & Tài chính luôn luôn là trái tim của một doanh nghiệp cũng như của bất kỳ hệ thống ERP nào. Do đó, bạn có thể không có nhu cầu về Kế toán & Tài chính nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo bạn nên cài phân hệ này

Mở danh sách các phân hệ bằng cách vào menu Thiết lập (Settings). Nhập tên phân hệ (ví dụ Kế toán) mà bạn muốn tìm vào ô tìm kiếm

Tìm kiếm phân hệ

Tìm kiếm phân hệ

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Cài đặt phân hệ Kế toán & Tài chính

Cài đặt phân hệ Kế toán & Tài chính

Bạn có thể tham khảo tại đây