Leo Tran Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 248

Một hệ thống kế toán là trái tim của hệ thống quản lý đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó có khả năng cung cấp các báo cáo tài chính minh bạch, giúp bạn luôn nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phân hệ Kế toán (Accounting) của ERPOnline không chỉ cho phép bạn quản lý hoạt động một cách rõ ràng, theo một quy trình từ hóa đơn đến thanh toán, mà còn sử dụng các công cụ khác nhau để phân tích tình hình tài chính dựa trên cả dữ liệu quá khứ lẫn dữ liệu theo thời gian thực tùy thuộc vào nhu cầu quản trị.

Bạn hoàn toàn có thể cấu hình cấu trúc kế toán từ A tới Z để phù hợp nhất với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.