Hình nền Tài liệu

Leo Tran CRM Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 254

Bộ phận bán hàng chính là chìa khóa thành công của mỗi công ty. Việc bán hàng thành công là động lực của nhân viên nói riêng và công ty nói chung. Nó cho phép bạn không ngừng sáng tạo và là cơ sở cho sự thành công trong tương lai. Chìa khóa để tiếp tục bán hàng thành công là hiệu quả của việc quản lý quan hệ khách hàng (hay còn gọi là CRM). Khả năng phát triển cao và vô cùng linh hoạt của phân hệ CRM trong ERPOnline sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý tất cả các khía cạnh liên quan đến mối quan hệ với Khách hàng và Nhà cung cấp.