Hình nền Tài liệu

Leo Tran CRM Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 287

Theo dõi Lịch sử khách hàng (Customer's History)

Các thông tin liên quan đến Đầu mối (Leads), Cơ hội (Opportunies), Cuộc gặp/cuộc họp (Meetings), Cuộc gọi (Phone Calls), Mua hàng (Sales), Bán hàng (Purchase), Chiến dịch marketing (Marketing campaigns) và các email đều được ghi lại và có thể theo dõi chúng trong hệ thống OpenERP & ERPOnline. Bạn có thể xem tất cả các thông tin trên dưới cái nhìn Kanban.

track customer

Danh sách Khách hàng (Kanban view)

Từ hình ảnh trên bạn có thể thấy khách hàng Agrolait có 4 Cơ hội, 2 Cuộc gặp, 2 Đơn hàng. Bạn có thể kích vào một trong số chúng để xem thông tin liên quan. Ngoài ra trong form thông tin Khách hàng, bạn có thể nhìn thấy các nút liên quan ở góc trên cùng bên tay phải.

Các hoạt động liên quan đến khách hàng (Tác vụ, Chiến dịch, Sự kiện, Đăng ký sự kiện, Khiếu nại,...) sẽ được báo cáo tự động vào trong form thông tin Khách hàng. Để có được cái nhìn toàn diện về các hoạt động đó, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là mở form thông tin Khách hàng và kích vào tab Lịch sử (History)

customer history

Lích sử khách hàng (Customer's History)

 Theo dõi Đơn hàng

 Sau toàn bộ quá trình thẩm định Cơ hội, lúc này khách hàng của bạn yêu cầu bạn gửi bản chào giá. Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này từ Cơ hội tương ứng bằng cách kích vào nút convert to quotation, hệ thống sẽ tạo một bản Báo giá (Quotation) và bạn chỉ việc edit nó. Một bản báo giá (Quotation) trong OpenERP là một Đơn hàng (Sales Order) chưa được xác nhận. Trong trường hợp này, nguồn tài liệu của bản báo giá này sẽ là từ một Cơ hội, việc này cho phép bạn theo dõi Cơ hội liên quan đến Báo giá / Đơn hàng này. Để xem nguồn tài liệu bạn vào một Báo giá/ Đơn hàng bất kỳ và kích vào tab Thông tin khác, bạn sẽ nhìn thấy trường Nguồn tài liệu.

quotation source document1

 Nguồn tài liệu của một Báo giá (Quotation)

Lưu trữ tài liệu đính kèm

 Đối với tất cả các Đối tượng (Objects) trong OpenERP ví dụ như Đầu mối (Leads), Cơ hội (Opportunities), Khách hàng, bạn đều có thể đính kèm các tài liệu bên ngoài. Giả sử bạn muốn gửi một bản danh sách các sản phẩm cho một khách hàng, bạn có thể đính kèm nó vào tài liệu mà bạn muốn gửi cho khách hàng.

Để đính kèm bất kỳ một loại tài liệu nào cho khách hàng, bạn mở khách hàng đó ra và kích vào nút attachment button ở trên cùng của form khách hàng, sau đó chọn tệp tin cần đính kèm.

Lúc này tệp tin đó đã được lưu trữ trong hệ thống OpenERP như là một đính kèm của một khách hàng. Bạn có thể mở nó bằng cách kích vào tệp tin đó trong danh sách sổ xuống của nút attachment_button.