Leo Tran Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 263

Contribution Register là khái niệm để chỉ các khoản đóng góp của công ty cũng như nhân viên trong công ty. ERPOnline / Odoo cho phép bạn xây dựng quy tắc tính lương để hệ thống có thể tính toán các Contribution Registers một cách tự động đồng thời tích hợp chặt chẽ với phân hệ kế toán để theo dõi công nợ trên các đối tác liên quan. Trong phạm vi tài liệu này bạn sẽ được hướng dẫn để tạo ra các quy tắc tính lương với Contribution Registers lên quan tới BHXH, BHYT, BHTN.

Bạn cần tham khảo tài liệu về Quản lý tính lương Quản lý bảo hiểm trước khi xây dựng quy tắc tính lương với Contribution Register.

Cài đặt

Trước tiên bạn cần cài đặt 2 phân hệ: Quản lý bảo hiểm (tên kỹ thuật là to_hr_insurance) và Bảng lương Việt Nam với kế toán (tên kỹ thuật là to_l10n_vn_hr_payroll_account). Sau khi 2 phân hệ này được cài đặt, nếu bạn truy cập vào menu Nhân sự > Cấu hình > Tính lương > Quy tắc tính lương, bạn sẽ nhìn thấy hệ thống quy tắc tính lương như hình vẽ dưới đây

salary rules tpl

Hệ thống quy tắc tính lương

Contrubution Register

Menu Nhân sự > Cấu hình > Tính lương > Contribution Registers là nơi bạn quản lý toàn bộ Contribution Registers của mình. Để có thể theo dõi công nợ cũng như các khoản chi phí trên từng Contribution Register, bạn cần liên kết một Contribution Register với một Đối tác tương ứng. Truy cập vào menu Nhân sự > Bảo hiểm > Cơ quan bảo hiểm và tạo mới một bản ghi có tên Cơ quan bảo hiểm ABC. Sau đó tạo mới một Contribution Register có tên Cơ quan bảo hiểm và liên kết với Đối tác có tên Cơ quan bảo hiểm ABC mà bạn vừa tạo.

contrubition register form

Contribution Register 

Quy tắc tính lương

Quy trở lại hệ thống quy tắc tính lương ở trên, bạn cần đảm bảo rằng một số quy tắc tính lương phải có cấu hình Kế toán như sau:

  • Quy tắc Lương: Tài khoản ghi nợ là 642, Tài khoản ghi có để trống.
  • Quy tắc Thuế thu nhập cá nhân: Tài khoản ghi nợ để trống, Tài khoản ghi có là 3335.
  • Quy tắc Thực lĩnh: Tài khoản ghi nợ để trống, Tài khoản ghi có là 33411.

Riêng đối với quy tắc liên quan đến bảo hiểm, ví dụ như Bảo hiểm xã hội bạn sẽ cần cấu hình như sau:

  • Tài khoản ghi nợ (tab Kế toán): để trống.
  • Tài khoản ghi có (tab kế toán): 33831.
  • Contribution Register: Cơ quan bảo hiểm.

Cấu hình tương tự với các quy tắc bảo hiểm khác, bao gồm cả bảo hiểm do doanh nghiệp đóng

salary rule contribution register

Contribution Bảo hiểm xã hội 

Tích hợp với Kế toán

Sau khi đã đảm bảo các cấu hình quy tắc lương như trên, lúc này nếu bạn tạo và xác nhận một Phiếu lương, hệ thống sẽ tự động tạo một bút toán với các thông tin định khoản và đối tác như sau

but toan contribution register

Bút toán bao gồm Contribution Register

Với bút toán như trên, bạn hoàn toàn có thể theo dõi được công nợ với Cơ quan bảo hiểm ABC bằng cách truy cập vào menu Báo cáo > Kế toán > Phân tích bút toán, nhóm theo Đối tác và tìm theo tài khoản 338.

phan tich but toan contribution register

Theo dõi công nợ đối với Contribution Register