Documentation

Description

Jane Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 24/11/2020 Lượt Xem: 301

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người quản lý nói chung dựa vào đó để nắm bắt, kiểm soát cũng như đưa ra các quyết định kinh tế như: Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay thu hẹp... Truy cập Kế toán > Báo cáo...