Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 917

Các loại thuế Phần này ERPOnline/Odoo sẽ giới thiệu cho người dùng cách cấu hình hệ thống thuế của doanh nghiệp theo đường dẫn sau Kế toán/Cấu hình/Các loại thuế Mục tiêu của việc cấu hình hệ thống thuế: Để đảm bảo cho việc hạch toán, kê khai thuế theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam Giúp cho người dùng trong việc tính toán xác định chính xác số tiền thuế phải nộp Trên đây là mẫu để cấu hì...