Documentation

Description

Bùi Thị Xuyền Thương mại điện tử Đã Xuất bản: 22/07/2020 Lượt Xem: 534

Với thiết kế trang web tích hợp tính năng Thương mại điện tử của Odoo/ERPOnline cho phép quản lý chi tiết từ việc tạo lập, xác nhận đơn hàng đến các báo cáo phân tích từ trực quan đến chi tiết. Nhà quản lý sẽ có cái nhìn tổng quát nhất cũng như kiểm soát được các thông tin một cách rõ ràng, đảm bảo đưa ra những quyết định hay chiến lược kinh doanh phù hợp nhất. ...Bùi Giang Nam Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 19/06/2020 Lượt Xem: 1.756

Kế toán là Bộ phận góp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản lý tài chính nói riêng. Thông thường, các kế toán viên sử dụng các phần mềm kế toán riêng lẻ để thực hiện công việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Thực trạng hiện nay với các doanh nghiệp này là số liệu kế toán được tổng hợp từ hóa đơn chứng từ do các bộ phận trong công ty dồn về cho ...