Documentation

Description

Nguyễn Trần Vương Anh Các công cụ cá nhân Đã Xuất bản: 22/07/2020 Lượt Xem: 47

Với các giải pháp ERP truyền thống, thường lấy kế toán làm trung tâm và khó có thể mở rộng để đáp ứng các nhu cầu ngày càng phát triển như marketing, thương mại điện tử, thông tin liên lạc và chăm sóc khách hàng...Với Odoo, khách hàng là yếu tố trung tâm của toàn bộ hệ thồng, và do cấu trúc module nên rất linh hoạt, dễ mở rộng và đang ngày càng phát triển các tính năng tích h...