Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 455

Quản lý tài sản Phân hệ Quản lý tài sản cho phép bạn quản lý tài sản thuộc sở hữu của công ty hay một cá nhân và theo dõi khấu hao của chúng. Nó cũng cho phép bạn tích hợp với hệ thống kế toán cho từng lần khấu hao. Trước tiên, bạn cần cài module Quản lý tài sản, sau đó truy cập vào menu Kế toán/Tài sản/Tài sản. Tại đây bạn có thể lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Tài sản của bạn như là đã...