Documentation

Description

Leo Tran Marketing số Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 384

Để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch Marketing, ngoài các chỉ tiêu như doanh thu, bạn cũng cần thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng. Trong ERPOnline / Odoo có sẵn một công cụ có tên Khảo sát (Survey) giúp bạn tạo ra các form khảo sát vô cùng chuyên nghiệp và linh hoạt. Đồng thời nó cũng ghi nhận kết quả của cuộc khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing. Trang khảo sát (Surv...