Documentation

Description

Bùi Thị Xuyền Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 28/07/2020 Lượt Xem: 65

Thông thường khi doanh nghiệp không sử dụng phần mềm hoặc sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán riêng lẻ thì nhiệm vụ của kế toán bán hàng, hay kế toán công nợ là tập hợp, thu gom chứng từ được chuyển từ bộ phận bán hàng sang để xuất hóa đơn, theo dõi thanh toán và công nợ của khách. Tuy nhiên nếu lượng lưu chuyển hàng hóa nhiều, doanh nghiệp cần có đội ngũ kế toán đông để đảm bảo thông tin ...