Documentation

Description

Leo Tran Kho vận Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 501

Trong ERPOnline / Odoo bạn có 2 cách để nhận hàng từ nhà cung cấp. Cách thứ nhất là bạn nhập thủ công một phiếu nhập kho trong phân hệ Kho hàng. Cách thứ hai là nhận hàng từ các phiếu nhập kho được tạo tự động trong hệ thống qua Hợp đồng mua hàng (Purchase Order). Sau khi đã định nghĩa Hình thức hoạt động trên từng Kho bãi, menu Kho hàng > Tất cả hoạt động sẽ liệt kê ra tất cả hoạt động trên tất ...