Documentation

Description

[Home] Trần Ngọc Tuấn ERPOnline Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 304

Cẩn thận! Đây là tính năng đang được thử nghiệm và có thể bị dừng cung cấp nếu thử nghiệm không thành công. Đừng bao giờ kích hoạt tính năng này nếu bạn chưa thiết kế xong website. Hãy nhớ tắt tính năng này nếu bạn sửa website của bạn Pagespeed tăng tốc hệ thống Odoo ERPOnline của bạn như thế nào? Pagespeed cải thiện độ trễ của trang web và tiết kiệm băng thông bằng cách thay đổi và tối ư...